27.12.2011. Утро.

Во мне снова просыпается апатия к жизни. Ничего не хочу, все надоело. Возможно, всему виной однообразие, которое я сам себе создаю, возможно что-то другое, например, мой насморк. Последний, кстати, самая дрянная вещь при простуде. Вроде бы и чувствуешь себя хорошо, но вот эта одна маленькая деталь так дико раздражает, что хоть вешайся...

:(

Жизнь...

Вроде бы добился того, чего так хотел, счастлив... Ан нет, не все так просто. Теперь между вами встало хрен-знает-что, и оно мешает вашему счастью... Маразм какой-то. И почему прошлое никогда не уходит просто так?! Всегда надо громко хлопнуть дверью, вырвать кусок сердца... :(

Размова з усім, або што пасля гэтага атрымалася

Адзінота, спустошаннасць, забыццё… Паўнюткая адзінота і цемра, цемра, якая ўсё гусцей і гусцей ахоплівае ўсё наўкол цябе…
Пустата. Няма нічога, агулам нічога. Знікла не толькі прастора, але знік нават і час. Цябе болей няма. Ты жывеш там, дзе няма ні прасторы, ні часу, але ты і не жывеш, бо як можна жыць без часу і прасторы?
“Мыслю – значыць існую”. Але ці існаванне гэта, калі цябе на самой справе няма? Усё тое, што было для цябе прошлым, сапраўдным і будучым, знікла, адвярнулася ад цябе. Цябе выкрэслілі са стужкі прасторы-часу. Цябе больш няма. І не было ніколі… І не будзе…
Гэта нават не смерць… Калі паміраеш, то памятаеш, што ты жыў. А памяць знікла разам з табой. Знікла ўсё. Цябе не было…
Ты не нараджаўся, не жыў, не паміраў… Ніхто не быў шчаслівы, калі бачыў твае першыя крокі, чуў першыя словы… бо іх проста не існавала ніколі. У цябе цяпер няма нікога і нічога. У нас былі калісьці магілы. А ў цябе няма і іх. Няма нават успамінаў…
Недзе ў нетрах тваёй душы ўсплываюць нейкія вобразы накшталт успамінаў. Але ты не разумееш іх, бо ты не ведаеш нават, хто ты такі ці што ты такое. Сапраўды весела, праўда?!
А далей – болей. Узнікае нейкае адчуванне таго, што тыя вобразы – гэта тое, што павінна быць з табой, павінна быць табой. Але яно не так. І ты ліхаманкава спрабуеш зразумець, чаму ж яно не так. Секунды, хвіліны, гадзіны – але ж часу не існуе, таму час не мае сэнсу. Нішто не мае сэнсу…
І вось адказ маланкай б’е па тваёй душы: яна, Яна… Больш нічога…
Цяпер ты ўсё памятаеш… Але ці ўспаміны гэта?! Ці было яно на самой справе? Мо гэта толькі вобразы, жаданні, нават патрабаванні тваёй душы і нічога іншага?! Мо гэта толькі плод тваёй фантазіі?! Што калі цябе на самой справе і не магло ніколі існаваць?!. Не нараджаўся, не паміраў. Не існаваў, не існуеш, не будзеш існаваць…
Адзін – і болей нічога. Толькі мроі. І нічога вакол. Адзінота без часу і прасторы. І мроі, мроі, мроі…

07.03.2009.

Во как нада писать...

Шуміць Бярэзіна...

Шуміць Бярэзіна...
Колькі ўжо часу нясе яна свае воды да бацькі-Дняпра, колькі стагоддзяў ці нават тысячагоддзяў гэтая танюткая блакітная ніцейка ўпрыгожвае прасторы Літвы-Беларусі? Добра яе ведаюць і нашы суседзі, асабліва ляхі ды галы, ці, як іх зараз клічуць, французы. Да канца жыцця запомніў іхні Банапарт нашу блакітную стужку, нашу ахоўніцу Бярэзіну...
Але пры чым тут ён? Не аб гэтым карсіканцы буду весці я гаворку. Баіць я буду аб тым, што зараз робіцца на берагах роднай рачулкі. Не, не ракі, бо яна для мяне заўсёды застанецца менавіта рачулкай, быццам пляменніцай ці сястрой, бо я пазнаёміўся з ёю ў маленстве, а вада не старэе, у адрозненні ад чалавека...
Седзячы на беразе, чую лёгкі плёскат хваль. Недзе на падворках перагаворваюцца сабакі, але іх гутарка больш падобна да сваркі. Ночка цёмная, непраглягная. Зусім Пярун зарубіў сваім тапаром Месяц, ды той і знік, каб крыху падрасці. А рака стала бы цемра. Але нават і ноччу яна падобна да люстэрка, у якое глядзяцца зоркі ды перамігіваюцца адна адной, хто з іх прыгажэй.
У мяне ў руках цацка – маленькі драўляны вікінгскі карабель. Колькі ж часу я аддаў на яго майстраванне? Але не дарма я пыхцеў з рознымі ножыкамі ды пілкамі – карабель выйшаў на славу. Што ж, няхай плыве сваёй дарогай “з варагаў у грэкі”. Мо і даплыве да Цар-горада. Во будзе смеху!.. Уперад, дракар, уперад! Няхай цябе апякуе Пярун з маланкамі ды Тор з молатам! Ведай, што вязеш ты за сабою ўсю моц варажскую ды гонар ліцвінскі. Уперад!
Я адштурхоўваю карабель ад берага, і той хутка і бязгучна плыве сваім далёкім і нялегкім шляхам.
Нешта я замарыў, як дзіцяці. “Даплыве да Цар-горада”... Смех ды й толькі. Але ж калі яму наракуць норны даплысці да Дняпра, ды Мокаш не будзе супраць таго, то не праплыве ён далей палескіх лясоў. Там яго сустрэнуць цёплыя далоні маладой дзяўчыны. Толькі ўбачыўшы яго ўдалечыні, яна ўжо вырашыць, што розум збег ад яе, і ёй толькі пабачылася. Але калі яна будзе трымаць яго ў руках, яна адразу зразумее, у чым справа. І карабель гэты будзе найлепшым падарункам для яе, “зняволенай” Палесся. Яна прыцісне яго да сябе і будзе так сядзець, пакуль яе браток не пакліча яе куды-небудзь. Ён дасца дзіву, убычыўшы такую цацку, але дзяўчына не скажа ні слова на гэта...
Але гэта толькі мары. Нават дзядулю-вадзяніку, і таму будзе цяжка давесці мой карабель да яго мэты. Але ці патрэбна мне гэта? Няўжо я не ведаў, што не даплыве ён да маёй каханай? Канешне ведаў. Але дачакацца яе вяртання з “палескай турмы” будзе значна лягчэй, калі гэты маленькі карабель будзе разам са мной чакаць сустрэчы з ёй, і, хто ведае, мо і сустрэнецца з маёй даражэнькай перш за мяне. Плыві, мой карабель, плыві!..
А Бярэзіна ўсё шуміць. Сабакі сціхлі, і толькі які-небудзь начны звярок ці птушка парушаюць паважны плёскат хваль. Гэты плёскат стаў цяпер такі самотны і жаласлівы, што ў мяне няма ніякіх сіл слухаць яго далей. Я падымаюся і крочу паволі дадому. Але хто мяне там чакае?.. Вярнуцца да ракі?! Не, гэта не выхад, бо калі я зноў падыду да берага, то буўтыхнуся ў ваду і згіну на пясчаным дне роднай рачулкі... Дадому, у адзіноту чатырох сцен і акенца з выглядам на зоры. Можа хоць яны мне падкажуць, як мне бавіць час без маёй каханай, без маёй Венеры...
17.08.2007.

Спи..но у Meiek_Taus

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел эмо погулять,
Вдруг тут блекер выбегает,
Эмо в слезы и рыдает.
Блекер злобный, весь в шипах,
Он замочит эмо нах...
Блекер свой достал топор,
Эму к стеночке припёр,
Начертил он пентограмму,
Вдарил по бошке болвану,
Отрубил он эме хер.
Будет рад его хозяин -
Злобный дядя ЛЮЦИФЕР!
Артур Шопенгауэр - "Мысли"

Мир все равно что ад, в котором люди, с одной стороны мучимые души, а с другой - дьяволы.

Quid superbit homo? Cujis conceptio culpa,
Nasci poena, labor vita, necesse mori!
Чем гордится человек? Греховное зачатие,
Мучительное рождение, тягостная жизнь, неизбежная смерть!

Sustine et abstine.
Терпи и избегай.

Sui profusus, alieni appetens.
Расточителен к своему, жадный до чужого.

Наш цивилизованный мир есть не более, как громадный маскарад.

Человек в сущности есть дикое, ужасное животное. Мы знаем его только в укрощенном и
прирученном состоянии, которое называется цивилизацией: поэтому нас ужасают случайные
взрывы его натуры. Но когда и где спадают замки и цепи законного порядка и водваряется
анархия, там обнаруживается, что он такое.

В каждом человеке прежде всего гнездится колоссальный эгоизм, который с величайшею
легкостью перескакивает границы права, о чем в мелочах свидетельствует обыденная жизнь,
а в крупном масштабе - каждая страница истории.

Quantulacunque adeo est occasio, sufficit irae.
Всегда найдется повод для гнева.

Человек есть единственное животное, которое причиняет страдания другим без всякой
дальнейшей цели, кроме этой.

Один человек охотится за такой дичью, которая ему не приносит ни вреда ни пользы.

Злорадство - что-то сатанинское, и его усмешка - ликование ада.

Красивая девушка не имеет подруг.

Всякое существо, даже самое ничтожнейшее, имеет право сказать себе: "Пусть гибнет мир,
лишь бы Я сохранилось".

По тому, что мы делаем, мы познаем, что мы такое есть, а по тому, что мы переносим, мы
познаем, чего мы заслуживаем.


Argumenta morum ex minimis quoque licet capere.
Свидетельства нравов можно получить из малых признаков. Сенека

Кто пропускает без внимания мелкие характеристические черты человека, тот должен винить
себя, если ему придется к собственному вреду познать его характер по крупным.

Лучше одному, чем среди изменников.

Velle non discitur.
Нельзя научиться желать. Сенека

Значительные недостатки и ошибки встречаются в творчестве даже величайших людей.

Таков удел людей великих в мире: их
Тогда лишь признают, когда их нет в живых.

Истинное, превосходное, появляясь на свет, прежде всего встречает на пути дурное, которое
занимает его место и считается превосходным.

Siemre acostumbra hacer el vulgo necio
De lo bueno y lo malo igual aprecio.
В хорошем иль в дурном - всегда бывало так -
Вкус одинаковый отыскивал дурак.

Чтобы видеть свет - необходим глаз; чтобы слышать музыку - нужно ухо.

Достоинство всех великих произведений искусства или науки обуславливается родственным,
стоящим в уровне с ними умом, которому бы они говорили.

Причина того, почему нам что-либо нравится, заключается в однородности, в сродстве.

Для глупца общество других глупцов несравненно приятнее общества всех великих умов,
взятых вместе.

Si quelqu'un excelle parmi nous? qu'il aille exceller aillers.
Если кто-то выделяется среди нас, пусть убирается.

Зависть есть несомненный признак недостатка того, к чему она обращена.

Нищий тот, кто себя выдает за нищего. Сервантес

Tantum quisque laudat, quantum se posse sperat imitary.
Каждый хвалит столько,сколько надеется подражать.

Великое лишь то среди созданий мира,
Что людям нравится не сразу, а потом;
И из кого толпа создаст себе кумира
Не долго простоять тому над алтарем. Мальман

Ineptire ast juris gentium.
Глупость - закон для всех народов.

Имя гения может заслужить только тот, кто берет предметом своих изысканий целое и
великре, сущность и общность вещей, а не тот, кто всю свою жизнь трудится над
разъяснением какого-либо частного сотношения вещей между собою.

Ученые - это те, которые начитались книг; но мыслители, гении, просветители мира и
двигатели человечества - это те, которые читали непосредственно в книге вселенной.

Читать должно только тогда, когда иссякает источник собственных мыслей, что довольно
часто случается с самою лучшею головою.

Что унаследовал от дедов ты,
Усвой себе, чтобы владеть наследьем. Гете

Читать - значит думать чужою головой вместо своей собственной.

Unus quisque mavult credere, quam judicare.
Всякий предпочитает верить, а не проверять. Сенека

Игнор

У меня открылся игнор. Добро пожаловать...
Dan'я(Данкрафт) уже там.